Massage mot ångest

Svensk klassisk massage mot generaliserat ångestsyndrom (GAD) testades i en randomiserad, enkelblind studie. Studien utfördes mellan mars 2012 och maj 2013 på the Mood and Anxiety Disorders Program på Emory University. 47 patienter med generellt ångestsyndrom som inte tidigare fått behandling blev slumpmässigt indelade i två grupper, en för svensk massage och en för lätt beröring. De fick behandling två gånger i veckan i sex veckor. Resultatet mättes enligt Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS). Gruppen som fick massage istället för lätt beröring visade på desto större reducering av ångest. Forskarna tycker att svensk massage är en effektiv behandling mot ångestsyndrom.

Källa: J Clin Psychiatry. 2016 Jul;77(7):e883-91. doi: 10.4088/JCP.15m10151


Acute Swedish Massage Monotherapy Successfully Remediates Symptoms of Generalized Anxiety Disorder: A Proof-of-Concept, Randomized Controlled Study

Här hittar du mer om denna forskning...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *