Behandla och förebygg smärta

Massageterapeutisk behandling är inriktad på kroppens mjukdelsvävnader, dvs muskler, hud och Fascia. Behandlingen görs både rehabiliterande och förebyggande. Massageterapeutisk behandling innefattar en mix av olika tekniker för att påverka musklers och Fascias elasticitet och rörelseförmåga och därmed indirekt även leders rörlighet. Målet är att förebygga smärtor och behandla smärttillstånd och följder av skador, överträning i muskler och leder. Mina 20 år och tusentals behandlingar har lett mig till ett fokus kring Fascia och betydelsen av att fascia är elastisk och i trim från ung till äldre.  För att hålla mig uppdaterad och utvecklas tar jag kontinuerligt del av relaterade forskningsartiklar.

”För bindvävnaderna är det extra viktigt med regelbunden aktivitet för att hålla dem spänstiga”

De positiva fysiska och mentala effekterna är många.

Vad är Fascia -  ett nytt sätt att tänka på

Fascia är levande vävnad, ett nätverk av bindväv som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett till organ och celler. Det översta lagret hittar man 2 mm under huden. Det går att likna vid ett spindelnät av hårda och mjuka delar, starka som stål men samtidigt flexibla som trådar.

Fascian gör kroppen gravitationsneutral så att vi inte faller ihop. Ungefär som en heltäckande kroppsstrumpa från makro till mikro.

Fascia är vital för balans och koordination och innehåller även nervceller som signalerar smärta till nervsystemet. Där finns också alla inflammationsceller.

Fascia skyddar mot stötar genom att fördela belastning. Om du t ex slår i foten, så ser fascian till att smällen tas emot av både ben, knä, höft och rygg. Allting består av Fascia och Fascia är nyckeln till att förstå orsaker till värk. Om fascian stelnar, stelnar vi.

Definitionen av vad Fascia är:

  • Fascia är ETT system, utan början och slut, som underhåller och upprättar sammankopling, kommunikation och interaktion mellan olika delar av kroppen.
  • Fascia är det elastiska sammanhängande nätverket i kroppen, bindväv, som sträcker sig från ytan av huden ner till varje cell och in i cellkärnan.
  • Fascia är kroppens största organ, står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten och alla smärtreceptorer sitter i Fascia.

Behandlingar

Med massagetrapeutisk behandling menas att man jobbar med behandlande massage. Då fokuserar man i första hand på ett specifikt problemområde som t. ex. smärta eller spänningar i nacke, axlar, ländrygg, höft, knä och fot. Även behandling av inflammationsbesvär i leder och muskler.

  • Avancerad manuell terapi

I denna teknik provokationstestas muskler, senor, ligament, leder och nerver för att kunna differentiera mellan muskler för att urskilja vilken vävnad och vilken fysiologisk process som är grunden till symptom. Här ställs krav på förmåga att fastställa den egentliga orsaken till problemet. Behandling baseras direkt på de fynd som gjorts i undersökningen och anpassas således specifikt för att uppnå optimal funktion i de vävnader som identifierats.

  • Myofasciell release

Tekniken som på svenska skulle kunna översättas till myofascial friläggning är en behandlingsmetod specifikt inriktad på muskeln och bindvävnaden som finns runt omkring och i muskulaturen. Myo står för muskel och Fascia för bindvävshinna. Bindvävnaden är en stödjevävnad som finns runt omkring och i musklerna och även mellan olika organ.

  • Terapeutisk massagebehandling – höft, knä och fot

- fördjupning

  • Triggerpunktsbehandling

Triggerpunkter är spända muskelsträngar som orsakar smärta till ett specifikt område I muskeln. Den känns som en mindre knöl i muskelns omgivande fascia (benhinna). Dessa muskelknutor ger ofta smärta lokalt men kan också ge strålsmärta ut i olika utbredningsområden. Det skapas ofta obalans i triggerpunkter eftersom de till exempel kan strypa tillflödet till musklerna. Smärtan kan kännas diffus, djupt och ihållande. Omfattningen av smärtan beror på punktens grad av irritation. En triggerpunkt kan orsaka att vi har försämrad rörlighet, muskelsvaghet, depression, sömnstörningar och autonoma fenomen som tåravsöndringar, illamående och balansrubbningar. Genom tryck, massage, pressur, muskeltöjningar och stretching löses muskelknutorna upp och den strålande smärtan upphör.

  • Revolving

Revolving är en teknik som syftar till att verka uttänjande på fascian (bindväven) som omsluter kroppens muskelgrupper, exempelvis då den har blivit förkortad på grund av felställningar eller operationsärr. Den utförs med mycket tryck och långa, långsamma rörelser där fascians elasticitet bestämmer hastigheten.

Det kan hjälpa dig med specifika problem eller belastningsskador som till exempel huvudvärk, smärta i ländryggen och axeln, ryggskott, nackspärr, tennisarmbåge, huvudvärk, knäproblem och idrottsskador.

  • Muskulering

Muskulering är en teknik där behandlingen i korthet går ut på att töja och förlänga musklerna (muskeltöjning) som behandlas, longering. Pressur kan också ingå. Behandlingen lämpar sig väl för dig med bl a problem med obalans/snedställningar.