Vad är skillnaden mellan massör och kroppsterapeut?

Jag får ofta frågan vad skillnaden mellan en massör och massageterapeut är och jag vill beskriva skillnaden så här;

En massageterapeut har en något längre utbildning än en massör. En massör är utbildad att primärt arbeta med massage i friskvårdande syfte medan en massageterapeut även kan utföra undersökning av muskelstatus och behandla olika muskulära besvär med massage och töjningar. En duktig massageterapeut arbetar på ett likvärdigt sätt som en naprapat eller fysioterapeut/sjukgymnast när det gäller behandling av muskulära besvär. En massageterapeut arbetar med att förebygga smärtor/skador, även behandling av smärttillstånd och följder av skador. All behandling är individuell då alla människor är olika och har olika

Tips på hur du håller din Fascia frisk och i balans

  • Regelbunden rörelseträning
  • Få in rörelse i vardagen
  • Tänk på hur du tränar
  • Ät en varierad, hälsosam kost
  • Ät kosttillskott för Fascian och tarmfloran

Framförallt vitamin C och D

  • Undvik att äta socker

Sätter igång inflammationsprocesser

  • Undvik stress
  • Sov ordentligt
  • Våga be om hjälp!!

Muskulering

Muskulring är en massageterapeutisk behandling som lämpar sig väl för dig med problem med obalans/snedställningar bland annat. Muskulering går i korthet ut på att töja och förlänga musklerna som behandlas, longering. Pressur kan också ingå.

Revolving

Går ut på att töja på fascian som omsluter musklerna. Detta är en myofasciell behandlingsteknik. Myo står för muskel och fascia är bindvävshinna. Kroppens muskelhinnor har som uppgift vid muskelarbete att stabilisera, foga ihop muskel med skelett via senor och formge muskulaturen. Men även att se till att olika muskelgrupper kan arbeta friktionsfritt intill varandra.

Triggerpunkt

Triggerpunkter är spända muskelsträngar som orsakar smärta till ett specifikt område. Det skapas ofta obalans i triggerpunkter eftersom de till exempel kan strypa tillflödet till musklerna. Genom att massera töja muskler så kan man lösa upp dessa muskelknutorna vilket tar bort den strålande smärtan.

Avancerad manuell terapi